Logo EU

Firma BUDOKOP Wojciech Sukow realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wdrożenie nowych usług geotechnicznych precyzyjnego palowania w zróżnicowanych gruntach przy zastosowaniu zaawansowanego technologicznie urządzenia.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego    Funduszu    Rozwoju Regionalnego w  ramach  Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt  realizowany  w  ramach  konkursu: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia B+R+I; Proinnowcyjne usługi dla przedsiębiorstw, Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowych dla firmy Budokop oraz znacząco ulepszonych usług geotechnicznych dzięki zastosowaniu i wdrożeniu nowoczesnej technologii realizowanej przy pomocy nowych maszyn. Nowe i ulepszone usługi będą wykorzystywać technologię iniekcji strumieniowej (jetgrouting).

Wartość projektu:1 522 550, 00 PLN

Dofinansowanie z UE: 883 200, 00 PLN