Wzmocnienia podłoża DSM

System mieszania gruntu - DSM (Deep Soil Mixing) znajduje zastosowanie przy wzmocnieniu podłoża pod budynki i budowle liniowe, komunikacyjne i hydrotechniczne.

Wzmocnienie gruntu realizuje się przez formowanie kolumny o założonej w projekcie średnicy i głębokości. Kolumny te wykonuje się za pomocą palownicy z głowicą szybkoobrotową, wyposażonej w zestaw zakończony specjalnej konstrukcji mieszadłem. Proces technologiczny polega na pogrążaniu w gruncie mieszadła, którego kształt powoduje odspojenie gruntu i wymieszanie go z odpowiednio dobranym spoiwem, tłoczonym za pomocą pompy. Najczęściej stosowanym spoiwem jest zaczyn cementowy. Zestaw z mieszadłem jest zagłębiany w gruncie do głębokości projektowej kilka razy z jednoczesnym obrotem i tłoczeniem zaczynu. Dzięki temu spoiwo zostaje w sposób odpowiedni wymieszane z gruntem stanowiącym kruszywo i z wodą gruntową, a tym samym zostaje uformowana prawidłowa kolumna DSM. W razie konieczności po wykonaniu do kolumny można wprowadzić zbrojenie.

Wstecz

Powrót do technologii