Ścianki szczelne

Scianki szczelne z profili stalowych używane są najczęściej do zabezpieczenia głębokich wykopów, odcięcie dopływu wody do wykopu oraz w hydrotechnice jako umocnienia brzegowe, nabrzeża czy grodze. Ścianki szczelne w zależności od przeznaczenia można podzielić na stałe, które zaprojektowane są jako część konstrukcji lub tymczasowe – zabezpieczające teren budowy tylko na czas wykonywania robót.

Ścianka szczelna składa się z pionowych elementów – tzw. brusów, które stanowią profile stalowe. Łączą się one ze sobą za pomocą specjalnie ukształtowanych krawędzi profili zwanych zamkami. Ścianki szczelne podlegające dużym obciążeniom wymagają dodatkowo zakotwienia przy użyciu kotew gruntowych lub rozpór w formie rur lub profili stalowych montowanych w narożnikach i w poprzek wykopu.

Wykonanie ścianki szczelnej polega na pogrążeniu brusów na projektowaną głębokość. Pogrążanie odbywa się poprzez wbijanie lub wwibrowywanie. Natomiast w miejscach gdzie drgania mogą przenosić się na budynki znajdujące się w pobliżu, pogrążanie ścianki odbywa się za pomocą wciskania statycznego.

 

Wstecz

Powrót do technologii