Przesłony przeciwfiltracyjne CDMM

Przesłony przeciwfiltracyjne CDMM (Continous Deep Mixing Method) – czyli metoda ciągłego wgłębnego mieszania to technologia wykonania przesłony za pomocą trenchera. Jest to rodzaj koparki łańcuchowej, w której na ramieniu obraca się łańcuch uzbrojony w specjalne zęby skrawające i mieszające. Wykonanie przesłony polega na odspojeniu gruntu rodzimego i wymieszaniu go z zaczynem cementowo-bentonitowym, bez wydobywania na powierzchnię. Zaczyn przygotowywany jest na miejscu budowy z suchej mieszanki zwanej spoiwem, która dostarczana jest luzem przy wykorzystaniu cementowozów. Magazynowanie spoiwa odbywa się w odpowiednio przygotowanych silosach. Po wymieszaniu spoiwa z wodą technologiczną otrzymujemy zaczyn, który jest następnie dostarczany za pomocą pomp i rurociągu do trenchera, gdzie jest mieszany z gruntem. Powstała w wyniku tego przesłona przeciwfiltracyjna charakteryzuje się ciągłością i stałą szerokością. Przesłony przeciwfitracyjne w tej technologii wykonuje się często podczas modernizacji wałów przeciwpowodziowych, gdzie oprócz wydłużenia drogi filtracji uzyskuje się dodatkowo efekt poprawy stateczności wału. Potwierdzenie parametrów przesłony takich jak współczynnik filtracji oraz wytrzymałość, uzyskuje się przez badanie próbek cementogruntu zbieranych na bieżąco podczas wykonywania przesłony przeciwfiltracyjnej, a także próbek pobranych po odkryciu gotowej przesłony.

 

Wstecz

Powrót do technologii