Przesłony DSM

Wgłębne mieszanie gruntu DSM (Deep Soil Mixing) jest wykorzystywane przy realizacji przesłon przeciwfiltracyjnych.
Przesłona przeciwfiltracyjna w technologii DSM powstaje z zachodzących na siebie kolumn, których zasada wykonania jest podobna jak w przypadku wzmocnienia podłoża. Używana jest do tego palownica z głowicą szybkoobrotową, wyposażona w żerdź zakończoną specjalnej konstrukcji mieszadłem lub zestaw dwóch żerdzi z dwoma mieszadłami. Proces technologiczny polega na pogrążaniu w gruncie mieszadła lub dwóch mieszadeł, których konstrukcja powoduje odspojanie gruntu i mieszanie z odpowiednio dobranym spoiwem, tłoczonym za pomocą pompy. W przypadku przesłon przeciwfiltracyjnych najczęściej stosowanym spoiwem jest zaczyn cementowo-bentonitowy. Przesłony przeciwfitracyjne w technologii DSM wykonuje się zazwyczaj przy okazji modernizacji wałów przeciwpowodziowych, gdyż oprócz wydłużenia drogi filtracji dodatkowo poprawia się stateczność wału. Potwierdzenie parametrów przesłony takich jak współczynnik filtracji oraz wytrzymałość, uzyskuje się przez badanie próbek cementogruntu zbieranych na bieżąco podczas wykonywania przesłony przeciwfiltracyjnej, a także próbek pobranych po odkryciu gotowej przesłony.

 

Wstecz

Powrót do technologii