Pale przemieszczeniowe FDP

Pale przemieszczeniowe – FDP (Full Displacement Piles)

Wykonywanie pali FDP polega na wkręceniu w grunt głowicy przemieszczeniowej na głębokość odpowiadającą długości projektowej pala. Wkręcanie odbywa się w specjalny sposób ­w jednym cyklu, bez wyjmowania narzędzia. Dzięki specjalnej konstrukcji świdra ilość wynoszonego urobku jest niewielka a cały urobek zostaje rozepchnięty w otaczający grunt, chroniąc otwór i otaczający grunt przed rozluźnieniem oraz powodując dogęszczenie ośrodka gruntowego. Po osiągnięciu zamierzonej głębokości, głowicę przemieszczeniową podciąga się z równoczesnym wtłaczaniem przez rurę rdzeniową specjalnie dobranej mieszanki betonowej. Prędkość wyciągania głowicy jest dostosowana do wydajności podawania mieszanki, tak aby przez cały czas formowania pala zapewnić wymagane jej nadciśnienie. Dzięki temu beton szczelnie wypełnia przestrzeń pod głowicą. Ciśnienie mieszanki betonowej utrzymuje stateczność otworu i zapewnia dobre zespolenie trzonu pala z gruntem. Po wyjęciu głowicy, w świeżą mieszankę wprowadza się szkielet zbrojeniowy o długości zbliżonej lub mniejszej od głębokości otworu. Szkielet zbrojeniowy jest wprowadzany przez wciskanie (pod własnym ciężarem, grawitacyjnie albo przy wibrowaniu lekkim wibratorem elektrycznym).

Zastosowanie:

Pale FDP wykorzystuję się do posadowienia budynków, hal i innych budowli. Także do posadowienia obiektów mostowych, jak również do wzmocnienia podłoża w budownictwie drogowym i obudowy wykopów.

 

Wstecz

Powrót do technologii