Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie grunt rodzimy nie zapewnia dostatecznej stateczności wszelkiego rodzaju palisadom, ściankom szczelnym, obudowom wykopów czy nabrzeżom portowym. Mogą one być wykonywane w systemie żerdzi samowiercących, gdzie cięgno kotwy stanowi tracona żerdź, bądź z wykorzystaniem prętów stalowych lub liny jako cięgno kotwy. Kotwy wykonuje się jako stałe lub tymczasowe. Za stałe przyjmuje się kotwy, których czas pracy w gruncie jest dłuższy niż 2 lata.

Wykonanie kotew odbywa się najczęściej poprzez odwiert w osłonie rurowej, przy użyciu zaczynu cementowego jako płuczki wiertniczej. Ponieważ kotwy działają na wyciąganie – przeprowadza się wstępne sprężenie kotwy, co ma na celu ograniczenie późniejszych przemieszczeń i odkształceń.

Wstecz

Powrót do technologii