FEU Program Regionalny
logo dofinansowania polska
logo unia europejska

BUDOKOP spółka z o.o. spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby przedsiębiorstwa Budokop Spółka z o.o. spółka komandytowa”.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie, uporządkowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji.

Dofinansowanie projektu z UE: 967.878,97PL

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w miejscowości Gronowo Górne ul. Szafirowa na działkach o nr 193/2, 193/18, 193/20 – obręb ewid. 280401_2.0007 Gronowo Górne o powierzchni 0,5179 ha – polegające na kompleksowym uzbrajaniu terenu w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną, energetyczną i gazową oraz budowę układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego, czyli wewnętrznej infrastruktury drogowej pod działalność usługową Wnioskodawcy. Na przygotowanym terenie inwestycyjnym powstanie budynek wyposażonego w halę warsztatowo – magazynową i część administracyjną, który będzie stanowił Centrum Innowacji Geotechnicznych.