Logo EU

Firma BUDOKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla „BUDOKOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA  SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach działania: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 85 895,79 PLN
Dofinansowanie z UE: 85 895,79 PLN