Pale VIBRO

Pale znajdujące zastosowanie w: posadowieniu budynków, hal, budynków kubaturowych, obiektów mostowych i wzmocnienia podłoża w budownictwie infrastrukturalnym.

Pale Vibro należą do grupy pali przemieszczeniowych. Technologia Vibro jest wykonywana w sposób „bezurobkowy”. W trakcie wykonywania pali poprzez rozpychanie otaczającego rurę Vibro grunt, pojawia się zjawisko jego dogęszczenia. Wykonanie pali Vibro polega na pogrążeniu stalowej rury metodą wibracyjną. Do pogrążania rur stosuje się głowice wibracyjne o częstotliwości oraz energii wbijania dostosowanej do docelowej średnicy pala oraz istniejących warunków gruntowych.

W trakcie pogrążania wlot do rury Vibro zabezpieczony jest mechanicznie przed przemieszczaniem się gruntu do wnętrza rury. Po osiągnięciu projektowanej głębokości rozpoczyna się faza podciągania rury Vibro wraz z pompowaniem betonu pod ciśnieniem. Przez cały czas podciągania utrzymywane jest podciśnienie pompowanej mieszanki betonowej w celu zapewnienia ciągłości pala oraz poprawnego wypełnienia otworu.

Ciśnienie mieszanki betonowej utrzymuje stateczność otworu i zapewnia dobre zespolenie trzonu pala z gruntem. Po wyjęciu głowicy, w świeżą mieszankę wprowadza się szkielet zbrojeniowy o długości zbliżonej lub mniejszej od głębokości otworu. Szkielet zbrojeniowy jest wprowadzany przez wciskanie (pod własnym ciężarem, grawitacyjnie albo przy wibrowaniu lekkim wibratorem elektrycznym).

  Pale Vibro
  Pale Vibro

  Zalety pali Vibro

  Główną zaletą pali wykonywanych w technologii VIBRO jest dużo większa nośność tych pali przy posadowieniu w gruntach niespoistych w porównaniu do pali wykonywanych metodą przemieszczeniową bezwibracyjną. Wykonawstwo tych pali charakteryzuję się większa wydajność od pali przemieszczeniowych w technologiach bezwibracyjnych

  Technologię pali VIBRO wykorzystuje się do:

  • posadowienia budynków, hal, budynków kubaturowych i innych budowli.
  • posadowienia obiektów mostowych,
  • wzmocnienia podłoża w budownictwie infrastrukturalnym.
  Pale Vibro
  Pale Vibro

  Kontakt

  Biuro - Siedziba główna: ul. Legionów 2, 82-300 Elbląg

  Kom. +48 607 073 680

  info@budokop.pl

  BUDOKOP GEOTECHNIKA SP. Z O.O.

  ul. Legionów 2
  82-300 Elbląg
  REGON: 521370601
  NIP: 5783152911

  Sąd Rejonowy w Olsztynie; VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000947461
  NIP: 578 315 29 11 REGON: 521370601
  Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł; wpłacony w całości.

  BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.

  BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.
  ul. Pasłęcka 9
  82-300 Elbląg
  NIP 578 311 04 85