Pale VDW

Cased Continuous Flight Auger, niem. Vor der Wand. Technologia łącząca zalety klasycznych pali CFA oraz pali wykonywanych w rurach obsadowych.

Pale VDW

Pale CCFA (Cased Continuous Flight Auger) na polskim rynku znane również pod nazwą pali VDW (niem. Vor der Wand) stanowią grupę pali wykonywanych w orurowaniu. Technologia pali CCFA (VDW) łączy zalety klasycznych pali CFA (Continuous Flight Auger) oraz pali wykonywanych w rurach obsadowych. Wykonawstwo tych pali wymaga zastosowania maszyny z podwójną głowicą obrotową, która umożliwia niezależne obracanie się świdra oraz rury zewnętrznej w przeciwnych kierunkach.

Pale VDW – CCFA
Pale VDW – CCFA

W czasie wiercenie świder transportuje urobek w strefę wyrzutu urobku (przymocowanej bezpośrednio do głowicy hydraulicznej), skąd za pomocą rękawa spustowego zostaje umieszczony na platformie roboczej. W trakcie pogrążania świdra ciągłego następuje rurowanie otworu zagłębianą rurą obsadową. Rura obsadowa zapewnia stateczność otworu w czasie wiercenia.

Po osiągnięciu wymaganej głębokości rozpoczyna się proces wypełnienie otworu betonem, który odbywa się w analogiczny sposób jak w technologii pali CFA. W centralnej części świdra znajduje się przewód rdzeniowy umożliwiający nieprzerwane tłoczenie betonu w czasie wykonywania pala. Beton wtłaczany pod ciśnieniem całkowicie wypełnia wywiercony otwór. Ciśnieniowe betonowanie zabezpiecza grunt przed rozluźnieniem wokół ścian otworu.

Bezpośrednio po wypełnieniu otworu mieszanką betonową wprowadza się zbrojenie pala. Do zbrojenia pali CCFA najczęściej stosowany jest prefabrykowany kosz zbrojeniowy lub kształtownik stalowy, który zagłębiany jest w mieszankę betonową pod obciążeniem statycznym lub za pomocą lekkiego wibratora. Dla zminimalizowania odchyłek wykonawczych pali CCFA (VDW) stosuje się murki prowadzące z otworami dostosowanymi do średnic pali.

Zastosowanie pali CCFA (VDW):

  • palisady z pali w układzie siecznym (nachodzących na siebie) w konstrukcjach wymagających dużej dokładności wykonawczej,
  • palisady w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku,
  • trudne warunki gruntowe np. skały miękkie i twarde,
  • w celu wyeliminowania zjawiska niekontrolowanego nadmiernego wybierania gruntu z pobocznicy pali,
  • zamiennie dla klasycznych pali w orurowaniu.

Pale te określa się również jako pale wiercone w rurze osłonowej VDW.

pale vdv ccfa

Kontakt

Biuro - Siedziba główna: ul. Legionów 2, 82-300 Elbląg

Kom. +48 607 073 680

info@budokop.pl

BUDOKOP GEOTECHNIKA SP. Z O.O.

ul. Legionów 2
82-300 Elbląg
REGON: 521370601
NIP: 5783152911

Sąd Rejonowy w Olsztynie; VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000947461
NIP: 578 315 29 11 REGON: 521370601
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł; wpłacony w całości.

BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.

BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.
ul. Pasłęcka 9
82-300 Elbląg
NIP 578 311 04 85