dofinansowania logo ncbir

Firma BUDOKOP Wojciech Sukow realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Opracowanie metody i narzędzi do wykonywania kolumn/pali przemieszczeniowych wkręcanych w różnorodnych warunkach gruntowych na obszarze Polski wraz z przygotowaniem metodyki do projektowania i odbioru robót.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego    Funduszu    Rozwoju Regionalnego w  ramach  Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt  realizowany  w  ramach  konkursu  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Badania naukowe i prace rozwojowe, Projekty aplikacyjne.

Projekt aplikacyjny w części prac B+R poświęcony będzie doskonaleniu projektowania i wykonawstwa kolumn i pali przemieszczeniowych wkręcanych. Jest to bardzo efektywna metoda wzmacniania podłoża gruntowego i fundamentowania głębokiego obiektów budowlanych. Jest skuteczna technicznie, korzystna ekonomicznie (niski koszt) oraz ekologicznie (brak urobku, ciche i bezwstrząsowe wykonawstwo, możliwe do zastosowania w gęstej zabudowie).

Celem projektu jest opracowanie metody i narzędzi do wykonywania kolumn/pali przemieszczeniowych wkręcanych w różnorodnych warunkach gruntowych na obszarze Polski wraz z przygotowaniem metodyki do projektowania i odbioru robót.

Wartość projektu: 9 666 825,01 PLN

Dofinansowanie z UE: 8 047 302,74 PLN