Projektowanie

Głównym zakresem działalności biura projektowego jest projektowanie konstrukcji geotechnicznych. Oferujemy nasze usługi na każdym etapie projektu (projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy/technologiczny, ekspertyzy techniczne).

Projektowanie geotechniczne w firmie Budokop obejmuje:

  • Zabezpieczenia wykopów;
  • Fundamenty palowe;
  • Fundamenty bezpośrednie;
  • Wzmocnienia podłoża;
  • Podbicia istniejących budynków;
  • Konstrukcje ziemne;
  • Stabilizacja osuwisk;

Nasi projektanci stosują najnowocześniejsze oprogramowanie geotechniczne pozwalające na przeprowadzenie dokładnych analiz interakcji budowli z podłożem gruntowym.

1 projektowanie 2 projektowanie

3 projektowanie 4 projektowanie

 

WsteczPowrót do oferty