Kotwy gruntowe

Wzmocnienia podłoża kotwami gruntowymi.

Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie grunt rodzimy nie zapewnia dostatecznej stateczności wszelkiego rodzaju palisadom, ściankom szczelnym, obudowom wykopów czy nabrzeżom portowym. Mogą one być wykonywane w systemie żerdzi samowiercących, gdzie cięgno kotwy stanowi tracona żerdź, bądź z wykorzystaniem prętów stalowych lub liny jako cięgno kotwy. Kotwy wykonuje się jako stałe lub tymczasowe. Za stałe przyjmuje się kotwy, których czas pracy w gruncie jest dłuższy niż 2 lata.

Wykonanie kotew gruntowych odbywa się najczęściej poprzez odwiert w osłonie rurowej, przy użyciu zaczynu cementowego jako płuczki wiertniczej. Ponieważ kotwy działają na wyciąganie – przeprowadza się wstępne sprężenie kotwy, co ma na celu ograniczenie późniejszych przemieszczeń i odkształceń.

Zastosowanie kotew gruntowych:

 • konstrukcje drogowe i kolejowe (stabilizacja skarp i nasypów)
 • obudowy głębokich wykopów,
 • konstrukcje hydrotechniczne (np. nabrzeża portowe, zapory i śluzy wodne).

Pracujemy również w innych technologiach wzmacniania gruntu, takich jak:

  Kotwy gruntowe
  Kotwy gruntowe
  Kotwy gruntowe

  Kontakt

  Biuro - Siedziba główna: ul. Legionów 2, 82-300 Elbląg

  Kom. +48 607 073 680

  info@budokop.pl

  BUDOKOP GEOTECHNIKA SP. Z O.O.

  ul. Legionów 2
  82-300 Elbląg
  REGON: 521370601
  NIP: 5783152911

  Sąd Rejonowy w Olsztynie; VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000947461
  NIP: 578 315 29 11 REGON: 521370601
  Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł; wpłacony w całości.

  BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.

  BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.
  ul. Pasłęcka 9
  82-300 Elbląg
  NIP 578 311 04 85