Jet-grouting

Kolumny formowane za pomocą iniekcji wysokociśnieniowej –
technologia jet-grouting

Jet-grouting

Wykonanie kolumn jet-grouting polega na lokalnym zniszczeniu, przez rozpłukanie za pomocą wysokoenergetycznego strumienia cieczy, istniejącej struktury gruntu, wyniesieniu części urobku na powierzchnię i wprowadzenie w uwolnioną pod powierzchnią przestrzeń zaczynu cementowego o dobranym składzie. Za pomocą tej technologii otrzymuje się w gruncie kolumny gruntowo-cementowe w formie zbliżonej do walca o średnicy od 600 do 2500 mm.

Kolumny jet-grouting wykonuje się w dwóch fazach. W pierwszej fazie wykonuje się w gruncie do wymaganej głębokości otwór wiertniczy niewielkiej średnicy od 100 do 180 mm. W drugiej fazie podczas powolnego wycofywania się żerdzi z otworu wiertniczego ku górze – specjalną dyszą lub zespołem dysz podaje się strumień zaczynu cementowego pod ciśnieniem od 50 do 100 MPa.

Obrót żerdzi podczas unoszenia pociąga za sobą rozcięcie warstw gruntu w strefie przyległej do otworu i rozpłukanie istniejącej struktury gruntu. Występujące w otworze nadciśnienie powoduje wyniesienie części urobku na powierzchnię. Pozostała, nie wypłukana część urobku jest miksowana z podawanym zaczynem cementowym.

Początkowa niewielka średnica otworu znacznie zwiększa się do wielkości w przedziale od 600 do 2500 mm. Podczas ruchu żerdzi wiertniczej w górę otwór jest w sposób ciągły wypełniany zaczynem cementowym aż do wymaganej rzędnej. Po związaniu powstaje kolumna gruntowo-cementowa

Jet-grouting

Istnieją trzy odmiany technologii jet -grouting:

  • wariant pojedynczy (mono jet)
  • wariant podwójny (double jet)
  • wariant potrójny (trieple jet)

O wyborze najodpowiedniejszego wariantu technologii decydują miejscowe warunki gruntowe, geometria pala i wymagania jakościowe

Zastosowanie jet -grouting

Kolumny jet – grouting znalazły zastosowanie do wzmacniania podłoża i fundamentów budowli zarówno istniejących jak i nowoprojektowanych.

Przykładowe zastosowana to:

  • wzmacnianie i uszczelnianie zapór ziemnych
  • ekrany szczelne zbiorników
  • umocnienie skarp
  • wzmacnianie posadowienia przyczółków mostów
  • obudowa wykopów
  • ściany palowe, wzm

 

 

Jet-grouting

Kontakt

Biuro - Siedziba główna: ul. Legionów 2, 82-300 Elbląg

Tel.: +48 55 236 33 66

Kom. +48 607 073 680

info@budokop.pl

BUDOKOP GEOTECHNIKA SP. Z O.O.

ul. Legionów 2
82-300 Elbląg
REGON: 521370601
NIP: 5783152911

Sąd Rejonowy w Olsztynie; VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000947461
NIP: 578 315 29 11 REGON: 521370601
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł; wpłacony w całości.
(dawniej: BUDOKOP WOJCIECH SUKOW ul. Pasłęcka 9; 82-300 Elbląg; NIP:578 195 03 47 REGON 170969918 )

BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.

BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.
ul. Pasłęcka 9
82-300 Elbląg
NIP 578 311 04 85