Pale FDP

Pale przemieszczeniowe – FDP (Full Displacement Piles)

Pale FDP

Wykonywanie pali FDP polega na wkręceniu w grunt głowicy przemieszczeniowej na głębokość odpowiadającą długości projektowej pala. Wkręcanie odbywa się w specjalny sposób ­w jednym cyklu, bez wyjmowania narzędzia. Dzięki specjalnej konstrukcji świdra ilość wynoszonego urobku jest niewielka a cały urobek zostaje rozepchnięty w otaczający grunt, chroniąc otwór i otaczający grunt przed rozluźnieniem oraz powodując dogęszczenie ośrodka gruntowego.

Pale FDP
Pale FDP

Po osiągnięciu zamierzonej głębokości, głowicę przemieszczeniową podciąga się z równoczesnym wtłaczaniem przez rurę rdzeniową specjalnie dobranej mieszanki betonowej. Prędkość wyciągania głowicy jest dostosowana do wydajności podawania mieszanki, tak aby przez cały czas formowania pala zapewnić wymagane jej nadciśnienie. Dzięki temu beton szczelnie wypełnia przestrzeń pod głowicą.

Ciśnienie mieszanki betonowej utrzymuje stateczność otworu i zapewnia dobre zespolenie trzonu pala z gruntem. Po wyjęciu głowicy, w świeżą mieszankę wprowadza się szkielet zbrojeniowy o długości zbliżonej lub mniejszej od głębokości otworu. Szkielet zbrojeniowy jest wprowadzany przez wciskanie (pod własnym ciężarem, grawitacyjnie albo przy wibrowaniu lekkim wibratorem elektrycznym).

Zastosowanie pali pali FDP – technologię FDP wykorzystuje się do:

 • posadowienia budynków, hal i innych budowli.
 • do posadowienia obiektów mostowych, jak również
 • do wzmocnienia podłoża w budownictwie drogowym i obudowy wykopów.

Pozostałe metody wzmacniania gruntu takie jak DSM i jet-grouting dostępne są w zakładce Technologie.

Pale FDP

Wśród głównych zalet stosowania pali przemieszczeniowych (w tym FDP), wymienić należy:

 • szybkość i efektywność – są stosunkowo łatwe do wykonywania nawet w trudnodostępnych miejscach, również dzięki braku wibracji w trakcie prowadzenia prac,
 • przemieszczanie gruntu, do jakiego dochodzi w procesie zastosowania technologii FDP, przekłada się na efektywne wzmocnienie podłoża gruntowego i mniejszą ilość zużytych materiałów (betonu),
 • możliwość stosowania na różnego rodzaju gruntach
 • ponadprzeciętna trwałość pali i duża stabilność parametrów wzmocnionego podłoża przez wiele lat,
 • neutralny wpływ na środowisko – beton należy do materiałów ekologicznych; brak urobku poprzez dogęszczenie gruntu dookoła pobocznicy pala,
 • duża nośność przy zmniejszonej średnicy kolumny w porównaniu z palami CFA czy VDW,
  łatwe utrzymanie porządku na placu budowy,
 • pale FDP są skuteczną metodą przy posadowieniu obiektów wielkogabarytowych.
Pale FDP

Kontakt

Biuro - Siedziba główna: ul. Legionów 2, 82-300 Elbląg

Kom. +48 607 073 680

info@budokop.pl

BUDOKOP GEOTECHNIKA SP. Z O.O.

ul. Legionów 2
82-300 Elbląg
REGON: 521370601
NIP: 5783152911

Sąd Rejonowy w Olsztynie; VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000947461
NIP: 578 315 29 11 REGON: 521370601
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł; wpłacony w całości.

BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.

BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.
ul. Pasłęcka 9
82-300 Elbląg
NIP 578 311 04 85