Wzmocnienia podłoża DSM

System mieszania gruntu – DSM (Deep Soil Mixing)

DSM

System mieszania gruntu – DSM (Deep Soil Mixing) znajduje zastosowanie przy wzmocnieniu podłoża pod budynki oraz budowle:

  • liniowe
  • komunikacyjne
  • hydrotechniczne
dsm kolumny
dsm kolumny

Wzmocnienie gruntu realizuje się przez formowanie kolumny o założonej w projekcie średnicy i głębokości. Kolumny te wykonuje się za pomocą palownicy z głowicą szybkoobrotową, wyposażonej w zestaw zakończony specjalnej konstrukcji mieszadłem. Proces technologiczny polega na pogrążaniu w gruncie mieszadła, którego kształt powoduje odspojenie gruntu i wymieszanie go z odpowiednio dobranym spoiwem, tłoczonym za pomocą pompy. Najczęściej stosowanym spoiwem jest zaczyn cementowy.

Zestaw z mieszadłem jest zagłębiany w gruncie do głębokości projektowej kilka razy z jednoczesnym obrotem i tłoczeniem zaczynu. Dzięki temu spoiwo zostaje w sposób odpowiedni wymieszane z gruntem stanowiącym kruszywo i z wodą gruntową, a tym samym zostaje uformowana prawidłowa kolumna DSM. W razie konieczności po wykonaniu do kolumny można wprowadzić zbrojenie.

Zobacz również Pale CFA – pale wiercone świdrem ciągłym oraz inne technologie wzmacniania gruntu. 

dsm kolumny
dsm kolumny

Kontakt

Biuro - Siedziba główna: ul. Legionów 2, 82-300 Elbląg

Tel.: +48 55 236 33 66

Kom. +48 607 073 680

info@budokop.pl

BUDOKOP GEOTECHNIKA SP. Z O.O.

ul. Legionów 2
82-300 Elbląg
REGON: 521370601
NIP: 5783152911

Sąd Rejonowy w Olsztynie; VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000947461
NIP: 578 315 29 11 REGON: 521370601
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł; wpłacony w całości.
(dawniej: BUDOKOP WOJCIECH SUKOW ul. Pasłęcka 9; 82-300 Elbląg; NIP:578 195 03 47 REGON 170969918 )

BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.

BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.
ul. Pasłęcka 9
82-300 Elbląg
NIP 578 311 04 85