Wzmocnienia podłoża DSM

System mieszania gruntu – DSM (Deep Soil Mixing)

DSM

System mieszania gruntu – DSM (Deep Soil Mixing) znajduje zastosowanie przy wzmocnieniu podłoża pod budynki oraz budowle:

  • liniowe
  • komunikacyjne
  • hydrotechniczne
dsm kolumny
dsm kolumny

Wzmocnienie gruntu realizuje się przez formowanie kolumny o założonej w projekcie średnicy i głębokości. Kolumny te wykonuje się za pomocą palownicy z głowicą szybkoobrotową, wyposażonej w zestaw zakończony specjalnej konstrukcji mieszadłem. Proces technologiczny polega na pogrążaniu w gruncie mieszadła, którego kształt powoduje odspojenie gruntu i wymieszanie go z odpowiednio dobranym spoiwem, tłoczonym za pomocą pompy. Najczęściej stosowanym spoiwem jest zaczyn cementowy.

Zestaw z mieszadłem jest zagłębiany w gruncie do głębokości projektowej kilka razy z jednoczesnym obrotem i tłoczeniem zaczynu. Dzięki temu spoiwo zostaje w sposób odpowiedni wymieszane z gruntem stanowiącym kruszywo i z wodą gruntową, a tym samym zostaje uformowana prawidłowa kolumna DSM. W razie konieczności po wykonaniu do kolumny można wprowadzić zbrojenie.

Zobacz również Pale CFA – pale wiercone świdrem ciągłym oraz inne technologie wzmacniania gruntu. 

dsm kolumny

Metoda DSM (Deep Soil Mixing) to technologia wzmacniania podłoża za pośrednictwem wgłębnego mieszania gruntu, zwana także jako mieszanie gruntu na mokro. DSM jest techniką bardzo uniwersalną, o szerokim spektrum zastosowania. Wykorzystywana jest m.in. w:

  • w branży kolejowej i drogowej – budowa i wzmacnianie nasypów i podpór mostowych,
  • w budownictwie, np. przy posadowieniu obiektów wielkokubaturowych takich jak hale.

Pale DSM nadają się ponadto jako obudowa wykopów, przesłony przeciwfiltracyjne oraz wzmocnienie podłoża i rekultywacja terenu ze stabilizacją objętościową. Istnieje wariant wykonania palisady z kolumn DSM bez standardowych 1-2-metrowych odstępów, a po dodaniu bentonitu – można stworzyć szczelną przesłonę, np. w wałach przeciwpowodziowych. Metoda doskonale sprawdza się też wszędzie tam, gdzie występują grunty piaszczyste i pylaste.

Technologia DSM nie generuje wibracji, przemieszczania gruntu ani hałasu, przez co jest popularną metodą wzmacniania podłoża w pobliżu istniejących budynków na obszarach silnie zurbanizowanych czy też na terenach objętych ochroną ekologiczną. Dodatkową zaletą DSM jest szybki czas realizacji, jak również stosunkowo niewielkie koszty zastosowania. Najczęściej wykonuje się kolumny DSM o średnicy od 0,6 do 1,5 m, a głębokość pogrążanego mieszadła może przekraczać nawet 20m.

Przy gruncie organicznym i/lub silnie nawodnionym, stosuje się metodę DSM DRY, gdzie mokry zaczyn cementowy zastępuje się suchym spoiwem wapiennym albo cementowym, które wchodzi w wymaganą reakcję, dzięki wodzie zawartej w samym gruncie.

dsm kolumny

Kontakt

Biuro - Siedziba główna: ul. Legionów 2, 82-300 Elbląg

Kom. +48 607 073 680

info@budokop.pl

BUDOKOP GEOTECHNIKA SP. Z O.O.

ul. Legionów 2
82-300 Elbląg
REGON: 521370601
NIP: 5783152911

Sąd Rejonowy w Olsztynie; VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000947461
NIP: 578 315 29 11 REGON: 521370601
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł; wpłacony w całości.

BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.

BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.
ul. Pasłęcka 9
82-300 Elbląg
NIP 578 311 04 85