Logo EU

Firma BUDOKOP Wojciech Sukow realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy BUDOKOP Wojciech Sukow”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach działania: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 120 020,16 PLN
Dofinansowanie z UE: 120 020,16 PLN