doradztwo proinnowacyjne logo dofinansowania EU Firma BUDOKOP Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Doradztwo proinnowacyjne dla wdrożenia nowych usług geotechnicznych przy użyciu zaawansowanej technologicznie maszyny.” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego    Funduszu    Rozwoju Regionalnego w  ramach  Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt  realizowany  w  ramach  konkursu: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia B+R+I; Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowych dla firmy Budokop oraz znacząco ulepszonych usług geotechnicznych dzięki zastosowaniu i wdrożeniu nowoczesnej technologii realizowanej przy pomocy nowych maszyn. Nowe i ulepszone usługi będą wykorzystywać technologię głębokiego palowania. Wartość projektu: 2 010 122,00 PLN Dofinansowanie z UE: 895 660,00 PLN