Pale CFA

Pale wiercone świdrem ciągłym – CFA (Continuous Flight Auger)

Pale CFA

Wykonywanie pali CFA polega na wywierceniu w gruncie za pomocą świdra ślimakowego otworu do wymaganej głębokości. Świder skonstruowany jest w taki sposób aby wkręcając się w grunt rozpychał go na boki, częściowo dogęszczał, a ilość wynoszonego urobku w stosunku do objętości otworu była niewielka. Urobek który znajduje się na talerzach świdra zapewnia stateczność otworu, zabezpiecza przed zawaleniem. 

  Pale CFA Wzmocnienia Podłoża
  Pale CFA Wzmocnienia Podłoża

  W centralnej części świdra znajduje się przewód rdzeniowy umożliwiający nieprzerwane tłoczenie betonu w czasie wykonywania pala. Przewód ten zamknięty jest podczas pogrążania świdra w podłoże i otwarty podczas podciągania świdra. Po osiągnięciu przez świder wymaganej głębokości zaczyna się proces formowania pala. Następuje podciąganie świdra z jednoczesnym betonowaniem. Beton wtłaczany pod ciśnieniem całkowicie wypełnia wywiercony otwór. Ciśnieniowe betonowanie zabezpiecza grunt przed rozluźnieniem wokół ścian otworu. Bezpośrednio po wypełnieniu otworu mieszanką betonową wprowadza się zbrojenie pala. Do zbrojenia pali CFA najczęściej stosowany jest prefabrykowany kosz zbrojeniowy lub kształtownik stalowy, który zagłębiany jest w mieszankę betonową pod obciążeniem statycznym lub za pomocą lekkiego wibratora.

  Pale CFA Wzmocnienia Podłoża

  W przypadku gdy użycie palownicy jest utrudnione ze względu na ograniczoną przestrzeń roboczą (wąskie przejazdy, napowietrzne linie elektryczne itp.) pale CFA możemy wykonać przy pomocy głowicy wiercącej umieszczonej na specjalnie do tego przygotowanej koparce.

  Zastosowanie – Pale CFA wykorzystuję się do:

  • posadowienia budynków
  • posadowienia hal, itp.
  • pod budowle liniowe komunikacyjne, hydrotechniczne.

  Inne technologie wzmacniania gruntu jak np. Pale FDP znajdują się w zakładce „Technologie”.

  Pale CFA Wzmocnienia Podłoża

  Pale CFA (ang. Continuous Flight Auger) zwaną są w Polsce jako pale FSC (Formowane Świdrem Ciągłym) i wykonuje się je świdrem ciągłym osadzonym na rurowym rdzeniu. Palowanie CFA to stosunkowo prosta metoda wzmacniania podłoża gruntowego, która w połączeniu z zaawansowanym technologicznie sprzętem – wykonywana jest bardzo szybko, co przekłada się na niższe koszty inwestycji. Maszyny o dużej mocy są w stanie wykonać nawet kilkaset metrów bieżących pali w trakcie jednego dnia.

  Typowe pale CFA wykorzystuje się je przede wszystkim do wykonywania fundamentów głębokich oraz ścian palowych, projektowanych jako wsporniki proste i podparte. Najczęściej wykonywane budowlane ściany palowe to: sąsiadujące (ang. Contiguous), blokujące (ang. Interlocking) i sieczne (ang. Secant).

  W oparciu o modyfikację metody CFA, powstało kilka zbliżonych technologii, jak np.

  • pale Starsol – z podwójną rurą rdzeniową,
  • pale PCS Lambda – z większą średnicą świdra,
  • pale CFP – z wiertnicą wyposażoną w dwie niezależnie, obracające się w przeciwnych kierunkach głowice, na których osadzony jest świder i rura osłonowa,
  • pale Soilex – z rozszerzoną komorą nad podstawą pala,
  • mikrofale CFA – z dodatkowymi zabiegami iniekcyjnymi.

  Kontakt

  Biuro - Siedziba główna: ul. Legionów 2, 82-300 Elbląg

  Kom. +48 607 073 680

  info@budokop.pl

  BUDOKOP GEOTECHNIKA SP. Z O.O.

  ul. Legionów 2
  82-300 Elbląg
  REGON: 521370601
  NIP: 5783152911

  Sąd Rejonowy w Olsztynie; VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000947461
  NIP: 578 315 29 11 REGON: 521370601
  Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł; wpłacony w całości.

  BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.

  BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.
  ul. Pasłęcka 9
  82-300 Elbląg
  NIP 578 311 04 85